هیومیک اسید 1

هیومیک اسید

ترکیب هیومیک اسید با NPK در افزایش کارایی رشد و بهره وری گیاه موثر است. این گونه کودها به صورت مایع یا پودر برای کشت انواع مختلف محصولات، به کار می روند.

ادامه مطلب